Halil Zafer - RSS https://halilzafer.net Tecrübe, fikir ve notlarım. tr Aynı ama farklı https://halilzafer.net/blog/26/ayni-ama-farkli Nogales kenti düz bir sınırla birbirinden ayrılır. Sınırın bir yanına baktığınızda Arizona eyaleti, Santa Cruz bölgesine (county) bağlı Nogales kentini görürsünüz. Oldukça gelişmiş olan bu kentte genç nüfusun büyük bir kısmı okula gider. Yetişkinler de en az lise mezunudur. Kent nüfusunun geneli sağlıklıdır ve yaşam süreleri, dünya genelindeki ortalamanın üzerindedir. Kent sakinlerinin çoğu 65 yaş üzeridir. Hane başına düşen ortalama yıllık gelir miktarı 30 bin dolar civarındadır. 2010 yılında yapılan son nüfus sayımına göre, kentin nüfusu 20.837 kişiden oluşmaktadır. ¹ Devlet; elektrik dağıtım ağı, telefon hattı, kanalizasyon sistemi, halk sağlığı, yol ağı, yasa ve asayişin sağlanması gibi temel insanî hakların yanında, ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri yaşlıların yararlandığı, Medicare isimli başarılı bir sağlık sigortası sistemi de tahsis etmiştir.² Nogales Arizona halkı, can ve mal güvenliği konusunda da devlet güvencesi altındadır. Endişe ve korku içerisinde olmadan, yatırım yapabilir ve gündelik işleriyle meşgul olabilirler. Zaman zaman meydana gelen yolsuzluklara ve yetersizliklere rağmen, mevcut hükumetin halka hizmet etmek zorunda olduğu bilinciyle hareket ederler. Belediye başkanlarını, kongre üyelerini ve senatörlerini değiştirmek için oy kullanabilirler. Aynı şekilde, ülkelerini kimin yöneteceğinin belirlendiği başkanlık seçimleri için de sandığa gidebilirler. Demokrasi, onlar için olağandır.

Yalnızca birkaç adım uzaklıkta olan sınırın diğer bir yanına baktığınızda ise neredeyse her şeyiyle farklı bir kent görürsünüz. Nogales Sonora halkı, bağlı olduğu ülkenin diğer bölgelerine nispeten daha nezih bölümünde yaşasalar da hane başına düşen yıllık gelir miktarı, sınırın diğer tarafındaki Nogales Arizona'dakinin yarısından bile az düzeydedir. 2010 yılında yapılan son nüfus sayımına göre, kentin nüfusu 220.292 kişiden oluşmaktadır. ³ Genç nüfus, çoğunlukla okula gitmez ve yetişkinlerin çoğu lise diplomasına dahi sahip değildirler. Bebek ölüm oranı oldukça yüksektir. Halk, genel sağlık hizmetlerinden yeterli derecede faydalanamaz. Dolayısıyla da sınırın diğer ucundaki komşularına kıyasla yaşam süreleri düşüktür. Yasa ve asayiş durumu kötüdür, suç oranı bir hayli yüksektir. Yatırım yapmak ve iş kurmak oldukça risklidir. Bir işletmenin faaliyete geçebilmesi için gerekli izinlerin alındığı kurumlara ya da kişilere rüşvet verilmesi gerekir. Nogales Sonora halkı, başarısız siyasetçilerin yaptığı yolsuzlukları görmezden gelmekle yükümlüdür. Demokrasi, onlar için yeni ve eksik bir deneyimdir.

Bir elmanın iki yarısı olan Nogales Arizona ve Nogales Sonora, nasıl oluyor da birbirlerinden bu kadar farklı olabiliyor? Coğrafi ya da iklimsel herhangi bir fark söz konu değil. Sağlık koşulları farklı olsa da bölgedeki hastalık türleri farklılık göstermiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Nogales Arizona'da yaşayan halk için kaliteli bir sağlık sistemi sunarken; Meksika, Nogales Sonora'da yaşayan halk için düzgün işleyen sağlık sistemi bile sunamıyor. Sınırın iki yanındaki bu insanların ataları aynı, aynı yemekleri yemekten ve aynı müzikleri dinlemekten keyif alıyorlar. Kültürleri arasında da bir fark yok. “Aynı ama farklı" olan şey, tahmin edeceğiniz gibi kenti ikiye ayıran beşerî sınır. Bir kentin iki farklı bölgesinde yaşayan insanlar için hayat kolay ya da zor olabiliyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri, halkı için elverişli bir yaşam sunabilirken, Meksika ya da diğer Latin Amerika ülkeleri neden bunu sağlayamıyor? Bu sorunun yanıtı, erken sömürgecilik döneminde farklı toplumların oluşum biçimlerinde yatmaktadır.

Kaynak: Acemoğlu Daron ve James A. Robinson, Ulusların Düşüşü, İstanbul 2019, s.15-17.

× Dikkat: Bu makale/deneme güncelliğini yitirmiş, içeriği değiştirilmiş veya geliştirilmiş olabilir.
]]>
Sat, 15 Jun 2019 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/26/ayni-ama-farkli
Yüksek kibir alçak fikir https://halilzafer.net/blog/25/yuksek-kibir-alcak-fikir İnsan nedir? İnsan, mensup ya da sahip olduğunu yüceltme eğilimi içerisindeki tek varlıktır ve bu yaptığından öylesine haz alır ki karşısındaki en sevdiği kişi dahi olsa görmezden gelebilir. Kendini öven veya karşı taraftan övgü bekleyen, yaşamını bu minvalde sürdüren tek canlı sanıyorum ki biz insanlarız! Üstelik bu büyük yanılgının içerisindeyken bile aptal olmadığımızı iddia edebilecek kadar da donanımlıyız. Elbette, bu durumu tek bir sebebe bağlamak pek de akıl kârı değil. Biz bunlara kafa yorarken; bilim, görevini yerine getirmiş, bu insanları sınıflandırmış ve hastalıklarına isim vermiş: Narsizm, nam-ı diğer özseverlik. Kabaca kişilik bozukluğu da diyebiliriz. Narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar, fikirlerini dayatamadığı insanlara karşı psikolojik şiddeti kullanmaktan çekinmezler. Hatta bu durumu daha da ileri taşıyıp fiziksel şiddeti dahi meşru görebilirler. Maddî veya manevî kazançları söz konusu olduğunda ise “tutmayın küçük enişteyi"...

İşin özüne bakacak olursak, her insan bir miktar özseverdir. Bunları yazan ben, okuyan siz dahil. Fakat bu konuda insanları ikiye ayırmak, hiç göze batmayacaktır zannımca. Özseverliğini kontrol edemeyenler ve edebilenler. Özseverliğini kontrol edemeyen kişi, fikirlerinin doğruluğunu kabul ettirme konusunda o kadar ısrarcıdır ki “yanlış" kelimesini lûgatından silip atmıştır. Tamamen ben merkezli bir hayat sürer ve insanlara kendini farklı göstermeyi yaşamındaki tek şiar olarak görebilir. Özseverliğini kontrol edebilen kişi ise bu satırları yüzü kızarmadan rahatlıkla okuyabilir ve anlayabilir.

Günümüz insanlarının neredeyse tamamını tek cümleyle hicveden Richard Wilkins der ki: “Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder." Narsizm ile bu hiciv arasında bağlantı kurmayı tamamen size bırakıyorum. Satır sonlarına doğru hâlâ özseverliğinizi kontrol edebildiğinize inanıyorsanız, tebrikler! Özsaygınızı yitirmemişsiniz demektir...

Kaynak: Çevrenizdeki insanlar

]]>
Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/25/yuksek-kibir-alcak-fikir
Bu dünya kimin? https://halilzafer.net/blog/23/bu-dunya-kimin Şu, buna saldırıyor. Bu, şunu geri püskürtüyor. Vay efendim, bilmem nerede sular durulmuyor. Şurada operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu, orayı abluka altına alıyor. Şu, ona destek veriyor. Sonunda da o ülkenin çocukları yorganın altına girince her şeyden korunacağını sanıyor. Bu, şununla mutabakata varamıyor. Ali yazıyor Veli bozuyor. İki karpuz bir koltuğa sığmıyor. Bu ülkede insanlar kan ağlıyor. Şu ülkede obezite yaygınlaşıyor. Burada bombalar patlıyor. Şurada festivaller düzenleniyor. Bu, terör örgütlerine destek veriyor. Şu, dünya barışı için çalışıyor. Bu ülkede de insanlar, fincanların içinde geleceği arıyor! Ya sen?

]]>
Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/23/bu-dunya-kimin
Ubuntu üzerinde kullanılmayan paketleri silme https://halilzafer.net/blog/22/ubuntu-uzerinde-kullanilmayan-paketleri-silme Sistemimize kurduğumuz yazılımları kullanmadığımız için veya başka sebeplerle kaldırma/silme ihtiyacı duyabiliyoruz. Birçok kullanıcı bu işlemi genellikle terminal (uçbirim) aracılığıyla “sudo apt remove paketismi.deb" komutuyla yapıyor. Fakat bu komut ile kaldırılan/silinen paketlerin yapılandırma dosyaları sistemimizden tamamen silinmiyor. Yapılandırma dosyalarının silinmemesinin başlıca sebebi ise daha önce kurduğumuz yazılımı tekrar kurduğumuzda önceki ayarlarımızın saklı tutularak bize sunulmasıdır. Zaman içerisinde sistemimizde biriken ve kullanılmayan yapılandırma dosyalarını kaldırmak/silmek için aşağıdaki adımları uygulamanızda fayda var.

Sistemimizde kullanım dışı kalan yapılandırma dosyalarını listelemek için aşağıdaki kodu, terminal (uçbirim) üzerinde çalıştırıyoruz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}'

Listelenen bu yapılandırma dosyalarını kaldırmak için öncelikle root yetkisi veriyoruz:

sudo su

Yetkiyi sağladıktan sonra ise aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}' | xargs dpkg --purge

Bu işlemi root yetkisi vermeden yapmak istiyorsanız, aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}' | sudo xargs dpkg –purge

Bu şekilde zamanla program kurup kaldırdıkça sistemimizde gereksiz yer kaplayan artıkları temizlemiş oluyoruz. Bundan sonra kurulan yazılımı ve yapılandırma dosyalarıyla birlikte kaldırmak/silmek istiyorsanız “sudo apt purge paketismi.deb" komutunu kullanmamız gerektiğini bilmeniz faydalı olacaktır.

]]>
Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/22/ubuntu-uzerinde-kullanilmayan-paketleri-silme
Yazılım ve programlama https://halilzafer.net/blog/20/yazilim-ve-programlama Bilgisayarları harekete geçiren programlara, yazılım (software) adı verilir. Komutlar ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştiren veriler bilgisayarın ana belleğinde saklanır. Bu tür komut dizileri yazma işlemine ise “kodlama" adı verilir. Bilgisayarlar, programlarca verilen komutları almadan hiçbir işlem yapamazlar. Programlama, bilgisayar tarafından çalıştırıldığı zaman istenilen sonucu üreten komut dizilerinin yazılmasına denir.

Programlama dilleri

Bilgisayarlar gibi programlama dilleri de çeşitli aşamalardan geçmiştir. Program yazarken dil seçimi, yazılan programın türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, uygulama paketi yazmak için seçilen dil, işletim sistemiyle ilgili konularda yazılacak bir programda kullanılamayabilir. Ya da sürekli hafızada yüklü kalarak istenildiği zaman saati gösteren bir program yazmak için seçilecek dil, kütüphane paket programı hazırlamak için elverişli olmayabilir.

Kodlama esnasında kullanılan diller çeşitli kategorilere ayrılır:

- Makine dili
- Assembly (Assembler) dili
- Yüksek seviyeli diller
- Doğal diller
- Dördüncü kuşak diller

Makine dili dışındaki tüm diller semboliktir ve makine diline tercüme edilmeleri gereklidir. Bilgisayar, makine dili seviyesinde çalıştığından diğer dillerde yazılan tüm kodlar bu dile çevrilmelidir. Sembolik kodlama, bilgisayarı daha kolay anlaşılabilecek bir dilde programlayıp kodu daha sonra makine diline tercüme etmektir. Zaman içinde, kullanımı daha kolay olan programlama dilleri gelişti. Yapılan araştırmalara göre çoğu programcının, dördüncü kuşak dilleri (4GLs) ve yüksek seviyeli dilleri kullanma eğilimi içerisinde olduğu gözlenmiştir.

]]>
Thu, 10 Aug 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/20/yazilim-ve-programlama
İnternet hukukunda yer sağlayıcı kavramı https://halilzafer.net/blog/18/internet-hukukunda-yer-saglayici-kavrami 5651 sayılı kanunun 2. maddesine göre yer sağlayıcı hizmet ve içeriklerin barınması için sistem sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bu durumda içerikleri yayınlayan siteler kanunda yer sağlayıcı olarak kabul edilir. İnternet hukuku, günümüzde devamlı olarak kullanılan internet hizmeti için kullanıcıların belirli haklara sahip olmalarını sağlamaktadır.

İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda internet hukukuna göre yer sağlayıcı sorumlulukları içerisinde içeriklerin kontrol edilmesi ve hukuka aykırı herhangi bir durum söz konusu olup olmadığının araştırılması ile sorumlu değildir. Yer sağlayıcı, sağlamış olduğu barınma hizmetindeki içeriklerden sorumlu tutulmamaktadır. Olağanüstü bir durum olması hâlinde yer sağlayıcının bu durumu resmî alanlara ileterek, yer sağlamış olduğu içeriği ya da veriyi yayından çıkarma hakkı bulunmaktadır.

Yer sağlayıcının ayrıca herhangi bir uyuşmazlık oluşabileceğinden dolayı yer sağlamış olduğu içerikleri ve verileri, yönetmeliğe göre en az altı ay, en fazla iki yıl süreyle saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan taleplerde yer sağlayıcı, talep edilen bilgileri teslim etmekle veya tedbirleri almakla da sorumludur. Yer sağlayıcı, talep edilen bilgileri bakanlığa teslim etmemesi veya gerekli tedbirleri almaması durumunda para cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle, oluşabilecek her türlü durumda yapılan taleplere karşılık verilmesi gerekir.

Günlük hayatta sürekli olarak kullanılan internet hizmeti için belirlenmiş olan internet hukuku çerçevesinde bu yönetmeliğe göre hareket edilmesi, herhangi bir sorun yaşamadan yer sağlayıcı olarak hizmet verilmesini sağlamaktadır.

Bağlantılı makale: İnternet hukukunda içerik sağlayıcı kavramı

]]>
Mon, 05 Jun 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/18/internet-hukukunda-yer-saglayici-kavrami
İnternet hukukunda içerik sağlayıcı kavramı https://halilzafer.net/blog/17/internet-hukukunda-icerik-saglayici-kavrami 5651 sayılı kanunun 2. maddesinde yer alan içerik sağlayıcı, internet üzerinden kullanıcılara sunulacak olan her türlü içerik ve verinin üretilmesi veya değiştirilmesini sağlayacak olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Özellikle makale, görsel veya haber gibi içeriklerin üretilmesini sağlayan kişilerdir. Sosyal medya kanalları üzerinden yapılan gönderiler, paylaşımlar, yorumlar ve daha fazlası bu kanun kapsamında incelenmektedir.

İçerik sağlayıcı, internet üzerinden sunmuş olduğu her türlü içerik ve veriden sorumlu tutulur. Bu nedenle, sosyal medya kanalları veya diğer sitelerden yapılacak olan gönderi, paylaşım ve yorumların dikkatli şekilde yapılması önem arz etmektedir. Kanuna göre belirlenmiş olan içerik sağlayıcı sorumlulukları çerçevesinde yapılan paylaşımlardan sorumlu olmaktadır.

İçerik sağlayıcının farklı bağlantılar kullanması durumunda başkasına ait olan bağlantılardan sorumlu tutulmamaktadır. Ancak sunumu veya yapılan açıklamalarda belirtmiş olduğu içeriklere göre içeriğe ulaşmasını amaçlıyorsa bu durumda sorumlu tutulmaktadır. Bu durumda yalnızca açık şekilde belirtilmesi durumunda içeriği sağlamış olan kişinin sorumlu tutulmasına neden olur. Aksi durumunda bağlantılardan sorumlu tutulmamaktadır.

İçerik sağlayıcı, bakanlık tarafından yapılan her türlü talepte belirtilmiş olan içeriklerin teslim edilmesini veya belirtilen şekilde tedbirlerin alınmasını sağlamak zorundadır. Bu nedenle bakanlık tarafından yapılacak olan taleplere karşılık istenilen bilgilerin eksiksiz olarak verilmesi gerekir. Olası durumlar karşısında bakanlık tarafından yapılan taleplerin karşılanmaması hâlinde internet hukuku kapsamında para cezası ile cezalandırılması mümkündür.

Bağlantılı makale: İnternet hukukunda yer sağlayıcı kavramı

]]>
Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/17/internet-hukukunda-icerik-saglayici-kavrami
El-Cezerî kimdir? https://halilzafer.net/blog/15/el-cezeri-kimdir Otomatik aletleri ilk defa yapan, sibernetiğin kurucusu Müslüman ve Türk âlim. Asıl ismi, Bedîüzzaman Ebü'l-Izz bin İsmâil bin Rezzâz el-Cezerî'dir. Dicle ile Fırat arasında bulunan Cezîre -bugünkü Cizre- bölgesinde doğduğu için Cezerî nisbetiyle meşhur olmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Artuklu Türklerindendir. Doğu Anadolu'da İslam medeniyetinin ileri olduğu, imar ve ilim işlerinin örnek derecede yürütüldüğü Artukoğulları sarayında, ilmî çalışmalarına devam etmiştir. Yaptığı aletler, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen merakla incelenmekte ve bu ilme yaptığı hizmetler takdir edilmektedir.

El-Cezerî Buluşları

Cezerî; haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin ilk kurucusudur. İnsanlar ve makinelerde bilgi alışverişi, bunların kontrolü ve denge durumu sibernetik ilminin esas konusudur. Söz konusu ilmin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan incelendiğinde, yaptığı mekanik makineler ile bu ilmin temeli Cezerî tarafından atılmıştır. Cezerî, sadece otomatik aletleri yapmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Sekiz asır gibi bir aradan sonra, İngiliz nöroloji profesörü Dr. W. Ross Ashby ancak 1951 yılında, üstün denge durumunu ortaya koydu. Fransızlar, sibernetiğin René Descartes (1596-1650) ve Blaise Pascal (1623-1662) ile, Almanlar, Gottfried Leibniz (1646-1716) ile, İngilizler ise Roger Bacon (1214-1294) ile başladığını söylese de, gerçekte otomatik aletleri ilk yapan ve işleten kişi Cezerî'dir. Sibernetik ve elektronik sistemin temelini kuran büyük bir âlimdir.

Cezerî'yi ilim dünyasına, Kitâb-ül-Câmî Beyn-ilmi vel-Amel-in-Nâfi fî Sinâat-il-Hiyel adlı meşhur eseri tanıtmıştır. Eseri kaleme alması şöyle anlatılır: Cezerî, o zamana kadar görülmemiş bir robot yaparak Artuklu hükümdarı Mahmûd bin Mehmed'e takdim eder. Robot, otomatik olarak hareket edebilmekte ve bazı şeyleri kendi kendine yapabilmektedir. Sultan, bütün bunları görünce hayretler içerisinde kalarak, Cezerî'yi takdir etmiş ve bunun hakkında bir kitap yazmasını emretmiştir. Bu emir üzerine Cezerî, meşhur eseri Kitâb-ül Hiyel'i yazmıştır.

Eser, altı bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde; su saati, kandreli su saatinin, saat-ı müsteviye ve saat-ı zamâniye olarak nasıl yapılacağı hakkında on şekil, ikinci bölümde; çeşitli kapların yapılışı hakkında on şekil, üçüncü bölümde; hacamat ve abdestle alakalı ibrik ve tasların yapılması hakkında on şekil, dördüncü bölümde; havuzlar ve fıskiyeler hakkında on şekil, beşinci bölümde; suyu derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden yükselten aletler hakkında beş şekil, altında bölümde ise; birbirine benzemeyen muhtelif makinelerin yapılışı hakkında beş şekil bulunmaktadır.

El-Cezerî Buluşları

Eseri meydana getiren bütün şekilleri bizzat çizmiş, renklendirmiş ve yaldızlamıştır. Eseri incelendiğinde; yaptığı makineler, kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler, ele su dökebilen robot insanlar, Cezerî'nin ne denli büyük bir su mühendisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Eserin, müellifin hattı ile olan nüshası elde değildir. Ancak beşi ülkemizde bulunmak üzere dünyada bilinen on beş nüshası vardır. Ülkemizde bulunanlardan dördü Topkapı, bir diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Arapça yazılmış olan eser, Ahmed el-Hasen tarafından çeşitli yazmaları ile karşılaştırılarak yayınlanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi Yayınları, Müslüman Bilim Adamları, İstanbul 2005, s. 164-166

]]>
Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/15/el-cezeri-kimdir
Mizah çözümlemesi https://halilzafer.net/blog/10/mizah-cozumlemesi Yurdum insanının en iyi yapabildiği şeylerden biri kuşkusuz mizah. İzahı olmayanı mizaha eviren, sevincini de üzüntüsünü de mizahla harmanlayıp, afiyetle tüketen seçilmiş kişileriz biz!

Mizah, konulara farklı açılardan bakarak, bizleri bazen güldüren bazen düşündüren bazen de bir fikri anlatmak ya da eleştirmek için kullanılan bir "sanat" dalıdır. Mizahın insanı sadece gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatı olmadığını; mizah eserlerinin aynı zamanda, belli fikirleri ifade etmek için üretildiğini ve toplumu aydınlattığını es geçmemekte fayda var.

Eski çağlarda, yönetim biçimlerini eleştirmek için kullanılan mizah, günümüzde çeşitlilik kazanmış ve her alana yayılmıştır. Günlük hayatta olmazsa olmazımız olan mizah, siyaset ve ekonomide de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hayatta; savaş, ölüm, hastalık gibi çok ciddi algılanan konuların hiciv ile ele alınması ise "kara mizah" kavramını doğurmuştur. İnsanı acı acı gülümseten ve düşündüren bir alaydır bu. "Gülerim ağlanacak hâlime" misali. Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı, Postacı gibi filmler ile toplumsal olaylar, seyircisine aile boyu kahkahalar attırarak anlatılmıştır. Bu filmlerin birçok sahnesini hâlâ anımsadığınızı fark ettiniz değil mi? Mizah yer eder, unutulmaz. Güldürür, düşündürür...

]]>
Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/10/mizah-cozumlemesi
Özgür yazılımlara katkı sağlamak https://halilzafer.net/blog/8/ozgur-yazilimlara-katki-saglamak Özgür yazılımlar genellikle çevrelerinde oluşan toplulukların gücüyle hayatlarını sürdürür. Topluluklar elbette sadece geliştiricilerden ibaret değildir. Özgür yazılımlar çoğunlukla ücretsiz olsalar da her zaman ücretsiz olmak zorunda değildirler. Özgür yazılımlara katkıda bulunabilmek için kod yazmayı biliyor olmak zorunda değilsiniz. Kod katkısı dışında da katkıda bulunmanın birçok yolu vardır. Unutmayın, her katkı kıymetlidir…

Hata raporlama

Kullanıcısından geri bildirim almak yazılım ve geliştiricisi için her zaman önemlidir. Birçok özgür yazılım hemen hemen her gün yeni kabul edilen yamalarıyla birlikte derlenip, paketlenir. Böylece en son hâli üzerinden yazılım test edilebilir. Katkıda bulunabilmek için geliştirici sürümünü kullanmanız ve test etmeniz bir zorunluluk değil. Ancak karşılaştığınız hatanın daha kısa sürede çözümlenmesi daha olası olacaktır. Bu yönden ele alındığında, yazılımların geliştirici sürümünü kullanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

Raporlanmış hatayı test edip onaylama

Hata ilk raporlandığında "onaylanmamış" etiketine sahip olmalıdır. Kullanıcılar tarafından raporlanmış hatalar en az bir kişi tarafından daha tekrar edilirse "onaylanmış" etiketi kazanmalıdır. Böylece raporlanmış hataların gerçekten hata olma ihtimali yükselecektir. Bu sebepten dolayı raporlanmış hataları test etmek de ayrı bir iş hâline gelir. Raporlanan hatayı tarif edildiği şekilde siz de görebiliyosanız ve eminseniz, hatanın giderilmesi konusunda katkı sağlayabilirsiniz.

Manuel test

Testi yazılmış özelliklerin bir sonraki sürümde doğru çalışıp çalışmadığının fark edilmesi kolaylaşır. Kod yazmadan düz metin yazar gibi test yazmanız da mümkündür. En iyi biçimde katkıda bulunabilmek için; daha önce yazılmış testleri inceleyebilir, siz de yenilerini ekleyebilirsiniz.

Çeviri

Hiçbir yazılım kendiliğinden Türkçe'ye çevrilmez. Türkçe kullanabildiğiniz özgür yazılımların her birinin arkasında bir ya da birden fazla “gönüllü çevirmen" vardır. Düzgün çeviri yapabilmek için İngilizce bilmekten fazlası gerekir. Yaptığınız çeviriler tutarlı olmalıdır. Hızlandırıcılar, değişkenler, formül isimleri gibi kod ile bağlantılı çevirileri yaparken öncekilerin nasıl çevrildiğini mutlaka incelemelisiniz.

Belgelendirme

Elbette kod belgelendirmesinden bahsetmiyorum. Kod belgelendirebilmek için koda hâkim olmak gerekir. Belgelendirmenin kod yazmaktan daha zor bir iş olduğu aşikâr. Yazılımın bir özelliğe sahip olması tek başına yeterli değildir. Kullanıcı onu nasıl kullanacağını bilmediğinde özellik onun için anlamsız hâle gelir. Bu belgelerin güncel kalması için yardımcı olabilirsiniz.

Kullanım videoları

Bazı kullanıcılar için okuyarak öğrenmek, izleyerek öğrenmekten daha zordur. Bu yüzden katkıda bulunmak istediğiniz özgür yazılımın anlaşılabilirliğini ve kullanılabilirliğini kolaylaştırmak adına ilgili yazılımın kullanımı hakkında ekranınızı kaydererek katkıda bulunabilirsiniz.

Tanıtım ve pazarlama

Özgür yazılımların da tanıtılması, pazarlanması ve topluluğunun bir arada tutulması gerekir. Bu gibi mecraların da birileri tarafından yönetilmesi gerekir. Bu yönden katkıda bulunmak, sorumluluk almak isterseniz tam zamanı.

Bağış

Özgür yazılımlar ağaçta yetişmez, yerden bitmez. Alan adı, sunucu masrafı, etkinlikler, geliştiriciyi teşvik etme gibi giderleri vardır. "Benim vaktim yok ama bağış yapabilirim." diyenlerdenseniz, miktarından bağımsız şekilde kıymetli bir katkıda bulunmuş olursunuz.

]]>
Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/8/ozgur-yazilimlara-katki-saglamak
Girişimcilik safsatası https://halilzafer.net/blog/2/girisimcilik-safsatasi Son zamanlarda adını çokça duyduğunuz kelimedir kendileri. Peki, girişimci dedikleri bu şey ne ola ki? Aslında her kafadan bir ses çıkacaktır bu soru karşısında. Tabii, insanların bir fikre sahip olması, iyi bir şey şüphesiz. İnsan, gördüklerini ya da duyduklarını hiç sorgulamadan kabul etmeyi ne kadar da iyi başarıyor değil mi?

Girişimciliği sadece e-ticaretten ibaret görenler, çıktığı her konferansta girişimcilik diye şişirilmiş bir sürü zırva e-ticaret başarı hikâyelerini anlatanlar, sektörün reklam harcamasını pompalamak için “Bu sektör şöyle büyüyor, böyle paralar kazanılıyor!" diye ahkâm kesenler…

Ha, konuşmalarında olmazsa olmazları olan “Otobüsten indim, Mercedes'e bindim…" cümlesini kurmadan da rahat uyuyamazlar! Saçma sapan ütopyalarının içinde kaybolup, genç girişimcileri uzun vadede hüsrana uğratanlar onlayn mı?

]]>
Tue, 10 Feb 2015 00:00:00 +0200 http://halilzafer.net/blog/2/girisimcilik-safsatasi
Merhaba dünya https://halilzafer.net/blog/1/merhaba-dunya

"Ne yazsam?" sorusunun başlangıcı, birbirini tanımayan kelimelerin sımsıkı tutunarak oluşturduğu cümlelerin sonu olacak yazacaklarım. Olduğu kadar da tecrübe, fikir ve notlarımı karalayacağım. Yaşlıların da bir zamanlar genç, hatta çocuk olduklarını düşünebilmek kadar zor olmayacak yazacaklarımı anlamak... İnsan, kendine dahi söylemeye korktuklarını diğerlerine açabilmek için yazar. Yazdıkça da yazası gelir, içinde bir şey kalmayana dek! Çok garip, değil mi?

]]>
Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0300 http://halilzafer.net/blog/1/merhaba-dunya