Ubuntu üzerinde kullanılmayan paketleri silme

28 Ekim 2017

Sistemimize kurduğumuz yazılımları kullanmadığımız için veya başka sebeplerle kaldırma/silme ihtiyacı duyabiliyoruz. Birçok kullanıcı bu işlemi genellikle terminal (uçbirim) aracılığıyla “sudo apt remove paketismi.deb" komutuyla yapıyor. Fakat bu komut ile kaldırılan/silinen paketlerin yapılandırma dosyaları sistemimizden tamamen silinmiyor. Yapılandırma dosyalarının silinmemesinin başlıca sebebi ise daha önce kurduğumuz yazılımı tekrar kurduğumuzda önceki ayarlarımızın saklı tutularak bize sunulmasıdır. Zaman içerisinde sistemimizde biriken ve kullanılmayan yapılandırma dosyalarını kaldırmak/silmek için aşağıdaki adımları uygulamanızda fayda var.

Sistemimizde kullanım dışı kalan yapılandırma dosyalarını listelemek için aşağıdaki kodu, terminal (uçbirim) üzerinde çalıştırıyoruz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}'

Listelenen bu yapılandırma dosyalarını kaldırmak için öncelikle root yetkisi veriyoruz:

sudo su

Yetkiyi sağladıktan sonra ise aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}' | xargs dpkg --purge

Bu işlemi root yetkisi vermeden yapmak istiyorsanız, aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:

dpkg -l | awk '/^rc/ {print $2}' | sudo xargs dpkg –purge

Bu şekilde zamanla program kurup kaldırdıkça sistemimizde gereksiz yer kaplayan artıkları temizlemiş oluyoruz. Bundan sonra kurulan yazılımı ve yapılandırma dosyalarıyla birlikte kaldırmak/silmek istiyorsanız “sudo apt purge paketismi.deb" komutunu kullanmamız gerektiğini bilmeniz faydalı olacaktır.